FÖRSÄKRINGSSKOLAN

Insurello hjälper dig att förstå försäkringsbranschen!

Lär dig allt om olika typer av försäkringar, deras villkor, typer av olyckor och skador som leder till ersättning och mycket mer. "Försäkringska" på ett förståeligt sätt, helt enkelt.