Opening hours Mon-Fri:
11:00 a.m. - 12:00 p.m. & 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Call us 000 000 00 00

Vanliga arbetsskador och hur du kan undvika dem

Vanliga arbetsskador och hur du kan undvika dem

Vare sig du arbetar på kontor eller i en farligare arbetsmiljö finns det alltid en risk för att råka ut för en arbetsskada. Att vara medveten om de vanligaste yrkesskadorna och hur man undviker dem kan vara avgörande för att säkerställa din egen säkerhet på arbetsplatsen. I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på de vanligaste yrkesskadorna och ge dig tips om hur du kan undvika dem.

En av de vanligaste yrkesskadorna är fallolyckor. Detta kan inträffa på vilken arbetsplats som helst och kan leda till allt från mindre skador till allvarliga skallskador och brutna ben. Det är viktigt att se till att arbetsområdet är ordentligt upplyst och att eventuella faror eller hinder är tydligt märkta. Användning av skyddsskor och skyddshjälm kan också minska risken för skador vid fall.

En annan vanlig arbetsskada är överbelastningsskador. Dessa kan uppstå på grund av att man lyfter tunga föremål felaktigt eller genom att utföra upprepande rörelser under långa perioder. För att undvika överbelastningsskador är det viktigt att använda korrekt teknik vid lyft och att ta regelbundna pauser för att undvika att överanstränga kroppen.

Genom att vara medveten om dessa vanliga yrkesskador och vidta förebyggande åtgärder kan du undvika farliga situationer och skydda din hälsa på arbetsplatsen.

Introduktion till vanliga arbetsskador

Oavsett om du arbetar på kontor eller i en farligare miljö finns det alltid en risk för arbetsrelaterade skador. Att vara medveten om de vanligaste arbetsrelaterade skadorna och hur du undviker dem kan vara avgörande för att säkerställa din egen säkerhet på arbetsplatsen. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på de vanligaste arbetsrelaterade skadorna och ge dig tips om hur du undviker dem.

Förståelse för hur arbetsskador påverkar företag

Arbetsskador kan ha allvarliga konsekvenser för både arbetstagare och arbetsgivare. För arbetstagare kan det innebära smärta, funktionsnedsättning och förlorad arbetsförmåga. För arbetsgivare kan det resultera i höga kostnader för sjukvård, försäkringspremier och produktionsbortfall. Genom att förstå och förebygga arbetsrelaterade skador kan företag minimera risken för skador och skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

De vanligaste arbetsskadorna

  1. Fallskador
    En av de vanligaste arbetsskadorna är fall. Detta kan hända på vilken arbetsplats som helst och kan leda till allt från mindre skador till allvarliga huvudskador och benbrott. För att undvika fallskador är det viktigt att se till att arbetsområdet är ordentligt upplyst och att eventuella faror eller hinder är tydligt markerade. Att använda säkerhetsskor och en säkerhetshjälm kan också minska risken för skador vid fall.
  2. Överansträngningsskador
    En annan vanlig arbetsskada är överansträngningsskador. Dessa kan orsakas av att lyfta tunga föremål på fel sätt eller genom att utföra repetitiva rörelser under långa perioder. För att undvika överansträngningsskador är det viktigt att använda rätt lyftteknik och att ta regelbundna pauser för att undvika överansträngning av kroppen.
  3. Skärsår och stickskador
    Skärsår och stickskador är också vanliga arbetsskador, särskilt inom vissa yrken som kökspersonal och hälsovårdspersonal. För att minska risken för sådana skador är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning, såsom handskar, och att vara försiktig när man hanterar vassa föremål.

Identifiering och hantering av risker på arbetsplatsen

För att undvika en arbetsskada är det viktigt att identifiera och hantera risker på arbetsplatsen. Detta kan göras genom att genomföra riskbedömningar och ta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna. Exempel på åtgärder kan vara att installera säkerhetssystem, utbilda personalen om risker och implementera rutiner för säkert arbete.

Vikten av rätt träning och utbildning

För att förebygga en arbetsskada är det viktigt att ha rätt utbildning och utbildning. Genom att ge anställda nödvändig kunskap om säkerhetsföreskrifter och rätt arbetsmetoder kan man minska risken för skador. Det är också viktigt att se till att utbildningen är kontinuerlig och att personalen är medveten om uppdaterade säkerhetsrutiner.

Implementering av säkerhetsprotokoll och procedurer

För att skapa en säker arbetsmiljö är det viktigt att implementera säkerhetsprotokoll och procedurer. Detta kan inkludera att ha tydliga riktlinjer för användning av skyddsutrustning, rutiner för rapportering av incidenter och åtgärder för att hantera farliga situationer. Genom att ha väldefinierade säkerhetsprotokoll kan man skapa en strukturerad och säker arbetsplats och på så vis slippa att någon råkar ut för en arbetsskada.

Främja en säkerhetskultur på arbetsplatsen

För att effektivt förebygga en arbetsskada är det viktigt att främja en säkerhetskultur på arbetsplatsen. Detta innebär att skapa en arbetsmiljö där säkerhet prioriteras och där alla anställda är medvetna om vikten av att följa säkerhetsföreskrifterna. Genom att främja en säkerhetskultur kan man skapa en arbetsplats där alla är engagerade i att minimera riskerna för en arbetsskada.

Personlig skyddsutrustning (PPE) och dess roll i förebyggandet av skador

Personlig skyddsutrustning (PSU) spelar en viktig roll i skadeförebyggande. Det kan inkludera skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar och andra typer av skyddsutrustning som är specifika för arbetsmiljön. Genom att använda rätt PSU kan man skydda sig själv mot faror och minimera risken för en arbetsskada.

Åtgärder efter att en arbetsskada inträffat

Om en arbetsskada inträffar är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att hantera situationen. Det kan innebära att rapportera skadan till arbetsgivaren, söka medicinsk hjälp och skapa ett försäkringsärende för att få eventuell ersättning för arbetsolyckan. Det finns ingen preskriptionstid för arbetsskador, så du kan söka ersättning även om din skada inträffade för många år sedan. Vi har hjälpt kunder att få ersättning för arbetsskador som skedde på 70-talet! Testa om du kan ha rätt till ersättning här. 

Slutsats och vikten av fortlöpande säkerhetsåtgärder

Att vara medveten om de vanligaste arbetsrelaterade skadorna och att vidta förebyggande åtgärder är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö. Genom att identifiera och hantera risker, genomföra rätt utbildning och utbildning, implementera säkerhetsprotokoll och främja en säkerhetskultur kan företag minimera risken för skador och skydda sina anställda. Det är också viktigt att fortsätta övervaka och förbättra säkerhetsåtgärderna för att säkerställa en säker arbetsmiljö på lång sikt.

---

Vi hoppas att denna artikel har gett dig värdefull kunskap om vanliga arbetsrelaterade skador och hur du kan undvika dem. Genom att vara medveten om risker och vidta förebyggande åtgärder kan du skydda din egen hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Kom ihåg att säkerhet är en gemensam ansträngning och att alla har en roll att spela i att skapa en säker arbetsmiljö. Ta hand om dig själv och var alltid uppmärksam på din omgivning för att undvika farliga situationer.

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda

Katja ramlade olyckligt från en ställning på utegymmet och bröt handleden. Ett par år efter olyckan har hon fortfarande försämrad rörlighet och med hjälp av Insurello fick hon ut en ersättning på 21 900 kr för sin skada. Läs mer

Katja,
Fritidsskada
21 900 kr

Adam skadade sin axel i en cykelolycka vilket ledde till både problem med rörligheten och starka smärtor. Cirka två år efter sin skada hittade han Insurello och trots att han först var skeptisk till att kunna få några pengar visade det sig att han hade rätt till 14 900 kr i ersättning. Läs mer

Adam,
Fritidsskada
14 900 kr

Lars halkade på en isfläck utanför jobbet och drog axeln ur led. Cirka 16 år senare hittade han Insurello som hjälpte honom att få ut 20 400 kr i ersättning för hans skada. Läs mer

Lars,
Arbetsskada
20 400 kr

Teddy skar sig olyckligt i fingret när han skulle diska en mixer på jobbet. Skadan ledde till att han tappade känseln i sitt finger och med hjälp av Insurello fick han 15 000 kr i ersättning från en försäkring han inte kände till. Läs mer

Teddy,
Arbetsskada
15 000kr

Leon skadade sig när han var ute och spelade fotboll med vännerna. Efter att ha fått en första ersättning vände han sig till Insurello för att se om det kunde finnas några mer pengar att hämta. Insurello hjälpte honom att få ut ytterligare över 54 000 kr. Läs mer

Leon,
Sportskada
54 600 kr

Josefine blev sparkad av en häst under gymnasietiden vilket ledde till en allvarlig armfraktur. Cirka tio år efter skadan hjälpte Insurello henne att få tillbaka 71 500 kr. Läs mer

Josefine,
Fritidsskada
71 500 kr

Susanne halkade när hon klev av bussen 2009 och bröt fotleden på båda sidorna. Hela 12 år senare blev hon tipsad om Insurello och fick då hjälp att få ut 10 500 kronor i ersättning för sin skada. Läs mer

Susanne,
Arbetsskada
10 500 kr

Oskar slant med tapetkniven på jobbet och skar olyckligt av sig fingertoppen. Kort efter olyckan anmälde han sin skada via Insurello och fick ut 23 500 kronor i ersättning. Läs mer

Oskar,
Arbetsskada
23 500 kr

Tallriken som gick sönder när Frida diskade resulterade i ett stort ärr på handleden. Efter att ha tagit hjälp av Insurello fick hon hjälp att få ut över 7 000 kronor för sin skada. Läs mer

Frida,
Fritidsskada
7 000 kr

Beslutet att glida på räcket ner för rulltrappan i tunnelbanan ledde till ett brutet lillfinger och en gipsad hand. Efter att ha anmält skadan till Insurello fick Emil ut en ersättning på över 5 000 kr. Läs mer

Emil,
Fritidsskada
5 000 kr

Tacklingen på fotbollsmatchen resulterade i en obehaglig nackfraktur. Det blev inga försäkringspengar vid olyckstillfället men nio år senare hittade Albin Insurello och fick då hjälp till en ersättning på 10 935 kr. Läs mer

Albin,
Sportskada
10 935 kr

Familjens tur i skogen slutade olyckligt med att Albin fick en yxa i foten då han skulle hugga lite ved. Med hjälp av Insurello hittade familjen en dold försäkring som gav 12 679 kr i ersättning, pengar som dom annars hade gått miste om. Läs mer

Albin,
Fritidsskada
12 679 kr