Arbetsskador och kollektivavtalade försäkringar

Om du drabbas av en arbetsskada kan den omfattas av en kollektivavtalsförhandlad försäkring som hanteras av AFA Försäkring. Kollektivavtalade försäkringar ger extra skydd och ekonomisk trygghet utöver de lagstadgade försäkringarna. De kan till exempel ge dig ersättning för: 

  • Sjukdom
  • Arbetsskada
  • Arbetsbrist
  • Föräldraledighet
  • Dödsfall

Det är inte du själv utan arbetsgivaren som tecknar och betalar försäkringen, så länge arbetsgivaren har ett kollektivavtal så gäller försäkringen dig som anställd. Med andra ord behöver du själv inte vara fackligt ansluten för att du ska täckas av försäkringen. 

För att din skada ska räknas som en arbetsskada så måste det vara kopplat till arbetet enligt: 

  • Arbetsolycksfall Olycksfall i arbetet
  • Färdolycksfall Olycksfall som sker på väg till eller från arbetet
  • Arbetssjukdom Genom annan skadlig inverkan i arbete än olycksfall, t.ex nedsatt hörsel på grund av bullrig arbetsmiljö.

*Insurello har inte ett kommersiellt samband med AFA Försäkring 

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda