Dubbelförsäkrad – dumt eller smart?

Människor i Sverige är betydligt bättre försäkrade än vad de vet om. Det är en av anledningarna till att väldigt många missar sin rätt till ersättning. Tonåringar är i regel de bäst försäkrade i Sverige som i genomsnitt har högst antal försäkringar som täcker olycksfall. Men är det alltid bra att vara dubbelt försäkrad?

Däremot är det i många fall kan det vara onödigt att vara dubbelförsäkrad. Det kan man vara genom att ha samma försäkring hos olika bolag eller att du betalar extra för en specifik försäkring som ingår i en försäkring du redan har. Exempelvis kan man lockas att teckna en produktförsäkring för den nya TV:n fast att skydd ingår i hemförsäkringen. Eller att du kanske redan har en allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda händelser som drabbar dig och dem du bor med. Ett annat exempel på en dubbelförsäkring som kan vara onödig är extra avbeställningsskydd för resan, när du redan har en nästan likvärdig om du betalar med kort. På de flesta skadeförsäkringar, som hemförsäkring, bilförsäkring, villaförsäkring och båtförsäkring, så innebär dubbelförsäkringen inte att du får dubbel ersättning, bara att du betalar dubbel avgift. Du kan bara få ersättning för dina kostnader en gång.

Men det finns ett tillfälle då det kan vara bra att vara extra försäkrad och dubbelförsäkrad och det är när det inträffar en personskada genom olycksfall eller brott. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Det kan vara dubbel ersättning för ett ärr eller för nedsatt funktionsförmåga. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring, som till exempel utgift för läkemedel eller förstörd egendom.

Det är därför alltid bra att kontrollera om du omfattas av flera försäkringar. Ibland kan det ingå en olycksfallsförsäkring via jobbet, fackförbundet eller någon idrottsförening eller förbund som du är med i.

Vill du inte göra det själv finns Insurello här för dig. Insurello kollar upp dina ersättningsmöjligheter och tar bara betalt om du får ersättning!

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda