Ersättning efter rån

Den som varit utsatt för ett rån har sällan tid att tänka på sin rätt till ersättning. Kanske är man skärrad av händelsen eller tycker att värdet av det bestulna inte motiverar ytterligare åtgärder. Detta leder ofta till mörkertal, eftersom många fall av rån på så sätt aldrig blir anmälda till vare sig polis eller försäkringsbolag. Men den som varit utsatt för brott har ofta rätt till ersättning. 

Under 2019 polisanmäldes drygt 9000 rån, men enligt Nationella trygghetsundersökningen har 1,5 procent av befolkningen uppgett att de varit utsatta för rån eller försök till rån under 2019. Det skulle motsvara drygt 120 000 personer i Sverige.

Hitta din ersättning idag – gör snabbtestet

Kan jag få ersättning?

Vanligtvis ingår det ett överfallsskydd i hemförsäkringen som ska täcka olika typer av brott. Rån är något som oftast, men inte alltid, täcks in i överfallsskyddet. Överfallsskyddet ger rätt till ersättning oberoende av värdet på det bestulna.
Även om du inte skulle ha en hemförsäkring så kan du ha rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan läsa mer om hur det går till här.

För att ha rätt till ersättning måste du ha gjort följande:

Gör en polisanmälan
Det första är att göra en polisanmälan. Enligt försäkringsbolagens villkor ska du göra polisanmälan utan dröjsmål, men även om du inte gjort det direkt går det bra att göra i efterhand. Klicka här för att komma direkt till polisens hemsida.

Sök vård för eventuella skador
Om du har fått några fysiska eller psykiska skador är det även ett krav att få dessa dokumenterade av ett vårdbiträde. Så uppsök vård så snart som möjligt, om inte för ersättningens skull, så för din egen. Om skadorna, oavsett fysiska eller psykiska, skulle bli värre med tiden är det viktigt att de har dokumenterats sedan tidigare, så vården kan härleda vart de uppstod.

Se om du har rätt till ersättning – gör snabbtestet

Vart kan jag vända mig?

Även om ett rån inte alltid leder till fysiska skador så kan det lämna psykiska ärr. Det är därför viktigt att söka hjälp eller bara prata med någon. Nedan har vi listat några av de ställen du kan höra av dig till som brottsoffer.

Brottsofferjouren – ideellt aktiva medlemmar kan ge stöd, råd och hjälp till dig som är brottsoffer, anhörig eller vittne. De som söker hjälp har oftast blivit utsatta för misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofrids-kränkning, rån eller stöld.
Ungaboj – brottsofferjouren för unga utsatta.
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Unizon – Riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer
Terrafem – för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, driver en rikstäckande jourtelefon som erbjuder stöd och råd på drygt 40 olika språk. 
Somaya – kvinno- och tjejjour stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.
Rikskriscentrum – professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor.
BRIS – Barnens rätt i samhället är en ideell organisation som stödjer dig som är ung och far illa. Du kan kontakta BRIS om du har funderingar eller problem av vilket slag som helst. Att kontakta BRIS är gratis och du kan vara anonym.

Hur kan Insurello hjälpa mig?
Om du är osäker på vad du har rätt till eller hur du ska gå till väga, så du kan du skapa ett ärende hos oss. Vi driver ärendet från början till slut, tar reda på vart du var försäkrad vid skadetillfället och hämtar in nödvändig dokumentation för att bevisa att händelsen ägt rum. Så tveka inte på att höra av dig!

Ha en fin dag,
Dina vänner på Insurello AB

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda