Arbetsskadeförsäkring – Vilken har jag?

Här går vi igenom vilken typ av arbetsskadeförsäkring du kan vara täckt av. Detta kan variera beroende på om du eller din arbetsplats är fackligt ansluten, om ni har en gruppförsäkring eller hur villkoren för din privata försäkring ser ut. 

Vilka försäkringar gäller om jag blir skadad på jobbet? 

Det finns en del olika typer av försäkringar som kan gälla om du blir skadad på jobbet. Alla som råkar ut för en arbetsskada när de jobbar i Sverige är täckta av en lagstadgad arbetsskadeförsäkring som hanteras av Försäkringskassan. Denna försäkring ligger under SFB (socialförsäkringsbalken) som sedan 2011 har ersatt AFL (Lagen om allmän försäkring). Tack vare denna försäkring så kan få ersättning för bland annat livränta, vilket innebär ersättning för inkomstförlust på grund av skadan. Du kan även ansöka om ersättning för kostnader som tandvård, sjukvård utomlands eller särskilda hjälpmedel. I vissa fall så kan även ha rätt till arbetsskadesjukpenning. Om du till exempel blivit beviljad ersättning för livränta så får du automatiskt ersättning för 2 karensdagar via arbetsskadesjukpenningen, men om du haft fler karensdagar så kan du ansöka om ersättning för dessa också. 

Kollektivavtalade försäkringar 

Utöver de lagstadgade försäkringarna är det inte ovanligt att din arbetsplats har en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring vilket fungerar som komplement och ger extra skydd samt ekonomisk trygghet. De kan till exempel ge dig ersättning för: 

Eftersom det är din arbetsgivare som tecknar försäkringen och står för kostnaden så behöver du själv inte vara fackligt ansluten för att försäkringen ska gälla. Det finns med andra ord en stor chans att du är täckt av en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring om din arbetsgivare är fackligt ansluten. Om du vill ha mer djupgående information så kolla gärna in vår sida om just Arbetsskador och kollektivavtalade försäkringar. 

Gruppförsäkringar

Utöver kollektivavtalade försäkringar finns det gruppförsäkringar där en företrädare, till exempel en arbetsgivare eller fackförbund, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Så om du är anställd eller medlem i ett fackförbund så kan du tillhöra gruppen som täcks av försäkringen. Dessa försäkringar är antingen obligatoriska eller frivilliga. Om försäkringen är obligatorisk så täcks du automatiskt av försäkringen om du är anställd eller medlem i facket. Däremot om försäkringen är frivillig så kan de anställda välja själva om de vill teckna försäkringen och betala premien. Det är viktigt att komma ihåg att om du går ur gruppen, antingen om du säger upp dig eller avslutar medlemskapet i fackföreningen så gäller inte gruppförsäkringen. Man kan dock teckna en fortsättningsförsäkring inom 3 månader från det att man går ur gruppen. Priset kan skilja sig från den tidigare gruppförsäkringen men den ska ha samma innehåll. 

Privatförsäkringar

Även privata olycksfallsförsäkringar kan täcka skador du får på jobbet. Vissa olycksfallsförsäkringar gäller endast på fritiden, men du kan ofta även välja att de ska gälla dygnet runt. Beroende på vilket yrke du har så kan försäkringen även gälla arbetsskador, läs igenom villkoren i ditt försäkringsbrev för att få veta hur du är försäkrad. Om du till exempel är stuntman eller luftakrobat så täcks du oftast inte av vanliga olycksfallsförsäkringar under arbetstid. 

Hur kan jag få ersättning för en arbetsskada? 

Har du fått en arbetsskada och är osäker på vilken arbetsskadeförsäkring du har? Skapa gärna ett ärende hos oss så hjälper Insurello dig mer än gärna så du får ut rätt ersättning. Vi driver ärendet åt dig och underlättar hela processen från anmälan till utbetalning. Vi hittar samtliga försäkringar som du var täckt av vid skadetillfället för att öka dina chanser till ersättning.

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda