Skadetyper – Vad kan ge ersättning?

Vilka skador kan leda till skadeersättning? 

Permanenta besvär och skador behöver kunna härledas till ett specifikt olycksfall. Att halka och bryta benet är ett sådant exempel. Men det finns också skador som whiplash- eller förslitningar som kan ha uppkommit under längre tid och sedan utlösts av en olycka. Då blir skadeersättningsbedömningen svårare. Som olycksdrabbad är det svårt att veta vad som gäller – men du kan alltid ta hjälp av Insurello för att undersöka saken. 

För att din skada ska vara aktuell för ersättning krävs följande: 

  • Att du besökt sjukhus/vårdcentral i samband med skadan 
  • Att olyckan skett efter den 1:a januari 2015 (då du har 10 år på dig att anmäla skadan). Undantag för arbetsskador och patientskador som kan anmälas mycket längre tillbaka. Det bästa är att testa skapa ett ärende om du är osäker 
  • Att skadan orsakades av en plötslig, oförutsedd och yttre händelse 

Definitioner och termer 

Det är inte lätt att särskilja mellan alla begrepp inom försäkringsbranschen. Vi försöker reda ut dessa nedan: 

Ärrersättning

Skulle din skada leda till permanent ärrbildning har du rätt till ersättning enligt antingen Trafikskadenämndens tabellverk eller försäkringsbolagens egna tabeller, kanske till och med bägge. Ersättningsbedömning görs baserad på faktorer som ditt försäkringsbelopp, din ålder och ärrets placering – huruvida det är vanprydande eller ej. Läs mer om ärrersättning 

Medicinsk invaliditet 

En skada kan ibland leda till medicinsk invaliditet, d.v.s. en permanent funktionsnedsättning. Exempel kan vara försämrad rörlighet i armar eller ben, sämre syn/hörsel eller psykisk funktionsnedsättning. Medicinsk invaliditet måste alltid konstateras av legitimerad läkare eller via ett egenintyg 1-2 år efter att du skadats. Försäkringsbolagen fastställer din rätt till ersättning baserad den bedömda individuella medicinska invaliditetsgraden. 

Läs mer om ersättning vid medicinsk invaliditet 

Arbetsskada

Skadar man sig ofrivilligt på jobbet så räknas det som en arbetsskada. Då kan t.ex. Försäkringskassan utreda om det blir aktuellt med ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Utöver de lagstadgade försäkringarna är det inte ovanligt att din arbetsplats har en kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring vilket fungerar som komplement och ger extra skydd samt ekonomisk trygghet. 

Läs mer om ersättning vid arbetsskada 

Olycksfall

Ett olycksfall är en plötslig, ofrivillig, yttre händelse som leder till kroppsskada. Det kan vara att du halkar på en isfläck, blir tacklad och skadar dig under en fotbollsmatch eller slår dig på jobbet. 

Vanliga skador som leder till kvarvarande besvär 

Alla kan råka ut för en olycka i hemmet, idrottsskada eller arbetsskada på jobbet. Vi ser dock att vissa skador förekommer mer än andra i försäkringssammanhang och har listat dessa: 

  • Ruptur – en bristning
  • Rotatorcuffruptur – skador på rotationsmusklerna som stabiliserar axelleden
  • Fraktur – benbrott
  • Humerusfraktur – benbrott i axeln
  • Radiusfraktur – en fraktur i handleden
  • Korsbandsskada – en skada i knäleden
  • Fotledsfraktur – ett benbrott i fotleden

Anledningen till att dessa skador förekommer oftare än andra är att man belastar de berörda kroppsdelarna mer och att de är mer exponerade för yttre våld. 

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda