Humerusfraktur – En fraktur i överarmen

Vad är en humerusfraktur?

Humerusfraktur är ett samlingsnamn för frakturer på överarmen – från armbågen upp till axelleden. Dock så finns det flera olika typer av humerusfrakturer, några av de varianter som finns är:

  • Suprakondylär humerusfraktur (precis över armbågen)
  • Distal humerusdiafysfraktur
  • Proximal humerusfraktur (invid axeln)
  • Diafysär humerusfraktur (mitt på benet)

Få ersättning för din humerusfraktur

Den försäkringsersättning du kan ha rätt till beror till största del på den invaliditetsgrad som din läkare konstaterar att skadan åsamkat dig, samt vilken typ av försäkring du har. Insurello ser till att hitta de försäkringar du har rätt till (även dem du inte kände till). Utöver detta tar vi över hela processen och du kan slappna av, helt säker på att du får ut den ersättning du har rätt till för din humerusfraktur.

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda