Svenskar går miste om 3 miljarder i försäkringsersättning varje år

Svenskarna är i stor utsträckning försäkrade ­– i slutet av 2019 fanns drygt 26 miljoner försäkringar för sjukdom, sjukvård och olycksfall – men många vet inte vilka försäkringar de omfattas av. En genomlysning som konsumenttjänsten Insurello genomfört visar att det varje år rör sig om flera miljarder kronor i ersättningar som aldrig delas ut. Bara när det gäller olycksfall går svenskarna miste om minst 3 miljarder kronor i utebliven ersättning, varje år. Nya preskriptionsregler gör dessutom att dessa pengar ackumulerats till minst 15 miljarder som finns tillgängliga att hämta ut här och nu.

För första gången kan nu konsumenttjänsten Insurello visa vidden av problemet med outbetalda försäkringar.

Olycksfall är en av våra vanligaste skador. Enligt en rapport från MSB och Socialstyrelsen behöver 100 000 människor varje år läggas in på sjukhus efter att ha skadats i olyckor och 650 000 uppsöka en akutmottagning. Många har rätt till ersättning för sina skador och täcks i många fall av både personförsäkringar och gruppförsäkringar de inte känner till, som tecknats av andra parter, till exempel kommun-, arbets- och sportförsäkringar.

Den låga kännedomen om dessa medför att stora ersättningssummor aldrig betalas ut till försäkringstagarna. En genomlysning som konsumenttjänstenInsurello genomfört visar att svenskar varje år går miste om minst 3 miljarder kronor i ersättning som aldrig begärs ut.

– Personförsäkringar är enligt Konsumentverket en av de tre branscher där konsumenter är mest osäkra på sina rättigheter, vilket våra beräkningar nu bekräftar, mörkertalet är stort. Svenska konsumenter vill gärna anmäla sina skador, men problemet är låg kunskap om vilka försäkringar man omfattas av och att kontakten med försäkringsbolagen känns komplicerad, säger Sharon Lavie, sparekonom på Insurello.

Så gjordes beräkningen

Beräkningarna bygger på en omfattande datainsamling från en rad olika källor. Tillgängliga anmälda personskador till försäkringsbolagen har jämförts med olycksfallsstatistik från sjukhus, antalet försäkringar som finns i Sverige samt med kompletterande data från de cirka 110 000 ärenden som finns registrerade hos Insurello. Sifforna visar då vad som borde betalas ut per år i försäkringsersättning vid personskada, vilket jämförts med tillgänglig statistik över vad som faktiskt betalats ut, mellanskillnaden är de pengarna som aldrig hämtas ut.

– Vi kan se att det finns ett stort mörkertal kring hur stor del av försäkringspengarna som betalas ut och det är väldigt synd att människor betalar för trygghet men inte känner till vilka rättigheter de
har och därmed går miste om stora summor, vårt arbete går ut på att rätta till den saken, säger Marcus Janback, VD och grundare till Insurello.

Nya regler – ytterligare miljarder

Preskriptionstiden för försäkringar ändrades år 2015 från cirka 5 år till 10 år för nya ärenden. En skada som inträffat efter 2015 kan alltså anmälas upp till 10 år efter skadetillfället, i vissa fall längre. Det innebär att det förutom de pengar som inte bergärts ut det senaste året också finns ackumulerade ersättningar från tidigare år. Enligt Insurellos beräkningar uppgår denna ”ersättningspott” i nuläget till cirka 15 miljarder kronor.

En följd av den förlängda preskriptionstiden är att den totala summan ökar år för år. En stor del av pengarna rör ersättning för ärr och invaliditet, till exempel smärta eller stelhet, vilket oftast ger en ersättning på mellan 3 000 och 20 000 kronor.

En anledning till de uteblivna ersättningarna är okunskap, både när det gäller vilka försäkringar man täcks av och vilka rättigheter till ersättning man har enligt dessa. Exempelvis har bara 29 procent koll på sina kollektivavtalade föräkringar enligt en undersökning av AFA.

Att tänka på för att få den försäkringsersättning man har rätt till

  • Du kan få ersättning för olycksfall om du utsatts för en oförutsedd plötslig händelse som orsakar till exempel ett ärr, en fraktur eller en knäskada.
  • Försök ta reda på vilka försäkringar som täcker dig. Hör med din arbetsgivare om du har skydd via jobbet.
  • Om du har en partner, förälder eller annan närstående så kanske hen betalar för en olycksfallsförsäkring som även inkluderar dig.
  • Kolla om du via ditt fackförbund också täcks av en olycksfallsförsäkring.

För mer information kontakta gärna:

Marcus Almén press@insurello.se

Pressbilder

Sharon Lavie https://insurello.se/content/uploads/2020/09/Sharon_Lavie_Insurello.jpg

Marcus Janback https://insurello.se/content/uploads/2020/09/Marcus_Janback_insurello.jpg

Produktbild Insurello https://insurello.se/content/uploads/2020/09/press_product_insurello.jpg

Källor:

– Personförsäkringar enligt Konsumentverket, sid 46. (https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/konsumentrapporten-2018-konsumentverket.pdf)

– Antal sjuk och olycksfallsförsäkringar i Sverige 2019 (https://www.svenskforsakring.se/statistik/skadeforsakring/sjuk–och-olycksfallsforsakring/)

– 650 000 uppsöker akutmottagning varje år (https://rib.msb.se/filer/pdf/26291.pdf)

– Bara 29 procent känner till sina kollektiva försäkringar (https://www.afaforsakring.se/intressantvetande/omfattas-jag/)

Insurello – rätt ersättning till alla

Insurello är en konsumenttjänst som hjälper privatpersoner att få de försäkringsersättningar man har rätt till. Genom smart teknik och kunniga medarbetare kan Insurello hitta alla de försäkringar man täcks av och se till att konsumenter får den ersättning man har rätt till efter ett olycksfall. Insurello har sedan starten 2016 hanterat över 110 000 ärenden och hjälpt konsumenter att få ut över 70 MSEK i ersättning.