Stora skillnader på försäkringar inom idrotten – samma skada kan ersättas olika beroende på sport

Fotbollen, Sveriges vanligaste idrott, hamnar i botten vad gäller ekonomisk ersättning från försäkring för amatörutövare. Samtidigt är möjligheten att få ut ersättning för skador inom andra idrotter – som till exempel ridsport – betydligt större. Det visar siffror från konsumenttjänsten Insurello som jämfört gruppförsäkringar inom den svenska föreningsidrotten. Jämförelsen visar på stora skillnader mellan olika idrottsförbund när det gäller hur allvarlig en skada måste vara för att försäkringen ska ge ekonomisk ersättning.

Trots det speciella omvärldsläget har vårträningen dragit igång inom många idrottsförbund. Nu visar en färsk genomgång av försäkringar inom svensk föreningsidrott på stora skillnader mellan möjligheter till ersättning för en och samma skada beroende på vilken idrott som utövades. Alla förbund erbjuder ersättning för vårdkostnader samt att vissa täcker upp för rehabiliteringskostnader – men den som spelar fotboll får exempelvis inte några pengar för mindre än 15 procents medicinsk invaliditet. Det kan jämföras med exempelvis ridsport där endast en procents invaliditet räcker.

Ett trasigt knä kan bli utan ersättning för bestående besvär helt beroende på om olyckan skedde på fotbollsplanen eller hästryggen. Samma skada kan alltså ge olika mycket pengar beroende på i vilken sport den uppstod. Det är därför viktigt att ha koll på vad som faktiskt gäller, speciellt för familjer där man kanske är aktiva inom flera olika idrotter. säger Marcus Janback, vd på Insurello.  

De flesta av förbundens försäkringar har lika grundvillkor och utöver ekonomisk ersättning finns ibland annan typ av värde. Exempelvis erbjuder Fotbollförbundet rehabilitering och skadeförebyggande åtgärder. Men på flera parametrar skiljer sig försäkringarna åt. Till exempel skillnader i ersättning för medicinsk invaliditet, ärrskador eller totala belopp relaterade till skadan. Det är inte säkert att idrotter med högre skaderisk har de bästa försäkringarna. Exempelvis hamnar försäkringen för bowlingspelare betydligt högre upp i jämförelsen än den för rugbyspelare.

Olika förbund har naturligtvis olika ekonomiska förutsättningar att förhandla försäkringar, Men skulle olyckan trots allt vara framme är det bra ha koll på sina skydd som idrottsutövare och att veta att även flera år gamla skador ibland kan ge ersättning, säger Marcus Janback.

Idrottsförbund med bäst ekonomisk försäkring

1, Gymnastikförbundet

2, Ridsportförbundet

3, Bowlingförbundet

4, Cheerleaderförbundet

5, Volleybollförbundet

Idrottsförbund med lägst ekonomisk försäkring

21, Skidförbundet

22, Handbollsförbundet, Brottningsförbundet, Klätterförbundet

23, Fotbollförbundet*

24, Badmintonförbundet, Bordtennisförbundet*, Tyngdlyftningsförbundet*, Kanotförbundet*

25, Amerikansk Fotbollsförbundet*, Innebandyförbundet*, Basketbollförbundet*, Skridskoförbundet*

*= Förbund som aktivt jobbar skadeförebyggande samt erbjuder tilläggstjänster, exempelvis ersättning för rehabilitering och hjälp med att ta sig tillbaka till sin idrott. Den typen av parametrar ingår inte i jämförelsen eftersom indexeringen gäller möjligheten till ekonomisk ersättning.

Den fullständiga jämförelselistan går att läsa här >

För mer information kontakta:
Marcus Almén, press@insurello.se

Så gjordes jämförelsen

Jämförelsen gäller förbund anslutna till Riksidrottsförbundet och tar hänsyn till möjliga skadeparametrar så som procentuell medicinsk invaliditet och ifall ärrskada täcks, hur dessa relaterar till potentiell ersättning, samt det totala försäkringsbeloppet. De olika parametrarna bygger på innehåll i villkoren för olycksfallsförsäkringar där totalsumman genererar ett relativt indexvärde mellan 0 (icke omfattande) till 100 (mycket omfattande). Jämförelsen baseras på försäkringen som var aktuell 1 januari 2020 i respektive förbund.

Medicinsk invaliditet är den långsiktiga skada som kan konstateras med god marginal efter det att olyckan varit framme. Detta mäts i procent och exempel på olika grad av medicinsk invaliditet innebär kan vara*:

  • 1 % – Domningar, lätt nedsatt rörlighet i led, värk vid långdistanslöpning.
  • 5 % – Klar rörelsenedsättning, vilovärk och haltande.
  • 15 % – Belastningssmärta, behov av kryckor/stöd vid promenad.

*Exempel ur Referensfall till medicinsk invaliditet skador, från branschorganisationen Svensk försäkring.

Insurello – rätt ersättning till alla

Insurello är en konsumenttjänst som hjälper privatpersoner att få de försäkringsersättningar man har rätt till. Genom digitala lösningar och kunniga medarbetare kan Insurello hitta alla de försäkringar man täcks av och se till att konsumenter får den ersättning de har rätt till efter ett olycksfall. Insurello har sedan starten 2016 hanterat över 80 000 ärenden och hjälpt konsumenter att få ut 60 MSEK i ersättning.