Insurello lanserar jämförelsetjänst för kollektiva kommunförsäkringar

Pressmeddelande, 22 mars

Insurello lanserar jämförelsetjänst för kollektiva kommunförsäkringar

Närmare 80 procent av olycksfallen bland barn och ungdomar inträffar på fritiden (Socialstyrelsen, 2016). Samtidigt saknar 49 av Sveriges kommuner en försäkring som gäller på fritiden, trots att behovet då är som allra störst. Det visar Insurellos Kommungranskaren, en ny jämförelsetjänst mellan Sveriges kollektiva olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar som går på dagis, grundskola och gymnasium som lanseras idag.

”Vår målsättning är att människor ska kunna dra större nytta av det skydd deras försäkringar faktiskt ger dem. Samtidigt vet vi att kunskapen är låg när det gäller vilka försäkringar människor täcks av och vilka möjligheter de har till ersättning. Kommungranskaren är ett första steg i vårt arbete med att öka transparensen och medvetenheten kring svenskars försäkringssituation” säger Marcus Janback, grundare och vd, Insurello.

I Sverige täcks samtliga barn och ungdomar som går i kommunal skola (ibland även privat verksamhet) av respektive kommuns framförhandlade olycksfallsförsäkring. Kommunerna har tagit ett stort ansvar genom att aktivt teckna en försäkring för barn och ungdomar och i många fall är man bättre försäkrad än vad man är medveten om. Kommungranskaren är framtagen i syfte att vara Sveriges mest heltäckande och nyanserade jämförelsetjänst mellan dessa försäkringar. Den tar bland annat hänsyn till om försäkringen gäller dygnet runt, hur högt försäkringsbeloppet är samt hur villkoren skiljer sig, t.ex. huruvida vanliga ärr täcks. De olika parametrarna är viktade utefter de viktigaste komponenterna i villkoren för en olycksfallsförsäkring, där totalsumman genererar ett indexvärde mellan 0 (icke omfattande) till 100 (mycket omfattande) för det senaste årets försäkring (2017).

Det genomsnittliga indexvärdet för Sveriges kommuners olycksfallsförsäkringar i Kommungranskaren är 70,9. Högst indexvärde har Sorsele kommun med ett värde på 87, längst ned i listan finner vi och lägst indexvärde har Arjeplog med ett värde på 39.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Janback, grundare och vd, Insurello
marcus@insurello.se
+46 790 111 222

Om Insurello
Insurello är en tjänst för att hjälpa människor få ut rätt ersättning från alla försäkringar som är aktuella för olyckor Vi granskar varje ärende för att se om ersättning är aktuell och driver sedan försäkringsärendet för privatpersoners räkning. I fall då ersättning betalas ut tar Insurello en avgift om 30 procent av totalbeloppet. I fall där ersättning inte utgår tar Insurello inte ut någon avgift.