Den glömda försäkringen – så mycket pengar går barn i Sverige miste om

Majoriteten av alla barn och unga som skadar sig missar att anmäla sin skada till den försäkring som alla omfattas av under skolåren, nämligen kommunförsäkringen. Enligt en beräkning som Insurello har gjort handlar det om upp till 4,5 miljarder kronor i missad ersättning – som fortfarande kan hämtas ut.

Svenskar är ett välförsäkrat folk och bäst försäkrade är barn och ungdomar i skolåldern, något som är motiverat eftersom nästan 1 av 10 barn mellan 0-19 år skadar sig varje år. Av de cirka 180 000 skador som drabbar dessa barn och ungdomar årligen är det hela 90 procent som aldrig anmäls till kommunens försäkring för barn och ungdomar. Att många föräldrar inte känner till att deras barn täcks av en kommunförsäkring kan förklaras av att föräldrarna själva inte har tecknat försäkringen. En beräkning som konsumenttjänsten Insurello gjort visar att möjliga ersättningar på drygt 450 miljoner kronor årligen missas av svenska föräldrar och barn. Sammantaget visar samma beräkning att det är upp till 4,5 miljarder kronor som fortfarande kan finnas tillgängliga för ännu icke anmälda skador de senaste 10 åren.

– Vi kan se att det finns ett stor antal barn som drabbats av en skada men aldrig får någon ersättning. Det är väldigt synd att barn går miste om stora summor på grund av att skadan inte anmäls. Vårt arbete går ut på att se till att alla får den ersättning de har rätt till, säger Marcus Janback, VD och grundare till Insurello.

Ändrade preskriptionsregler – fler kan ha rätt till ersättning

Tidigare var preskriptionstiden 3-5 år, men 2015 genomfördes en lagändring som justerade tiden till tio år. En skada som inträffat efter 2015 kan alltså anmälas upp till tio år efter skadetillfället. Insurello har även upptäckt att särskilda avtalsskrivningar i vissa kommuner kan ge barn, som skadats innan lagändringen, rätt till ersättning för en olycka som skett 10 eller 12 år tillbaka i tiden. Det krävs dock kännedom om de specifika avtalen och rätt juridisk kompetens för att formulera det rätta kravet.

Ett barn som råkat ut för en olycka kan ha rätt till ersättning för ärr och invaliditet, till exempel om barnet lider av smärta eller stelhet, som kan visa sig flera år efter olyckan. Ersättningen för sådana efterverkningar kan ge barnet tiotusentals kronor. Pengar som även om de inte lindrar skadan, kan underlätta för införskaffande av hjälpmedel och lindrande behandlingar som inte ingår inom vården, samt vara just den ekonomiska kompensationen försäkringen är till för.

– Personförsäkringar är enligt Konsumentverket en av de tre branscher där svenskarna är mest osäkra på vad de har rätt till. Svenska konsumenter vill gärna anmäla sina skador, men problemet är låg kunskap om vilka försäkringar man omfattas av och att kontakten med försäkringsbolagen känns komplicerad. Konsumenterna upplever helt enkelt en känsla av underlägsenhet, en känsla som tyvärr ser ut att stämma om man ser till de ersättningar som faktiskt betalas ut, säger Sharon Lavie, sparekonom på Insurello.

Att tänka på för att få den försäkringsersättning din barn har rätt till

  • Ditt barn kan få ersättning för olycksfall om barnet har utsatts för en oförutsedd plötslig händelse som orsakar en personskada som till exempel ett ärr, en fraktur eller en knäskada.
  • Kontakta kommunen och fråga vilken försäkring och vilket försäkringsbolag som kommunen har för barn och ungdomar. Tänk på att försäkringsvillkoren kan skilja mellan olika försäkringsbolag och från ett år till ett annat. 
  • Ditt barn kan ha rätt till ersättning även om olycksfallet ha skett för flera år sedan, alltid minst 6 år, oftast 10 år och ibland även 12 år eller längre.
  • Ditt barn kan ha rätt till ersättning för kvarstående besvär såsom värk, stelhet och ärr.
  • Ditt barn kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar, vilket betyder att ditt barn fortfarande kan ha rätt till ersättning även om du redan fått ersättning från en försäkring.
  • Försäkringsbolaget har en utredningsskyldighet men är inte ditt ombud. Ta hjälp om du känner dig osäker på försäkringsvillkoren och vad du kan ha rätt till.

Uträkning

Den data som ligger till grund för uträkningarna kommer från captivebolagen S:t Erik Försäkring samt Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), som täcker barn och ungdomar dygnet runt i Stockholms kommun under skolåren. En jämförelse av antalet anmälda skador per år och antalet skador som har lett till ett besök på akutmottagningen varje år indikerar att cirka 90 % inte anmäler sin skada till kommunförsäkringen.

Genom att matcha det missade antalet anmälningar med en genomsnittlig ersättning per ärende från S:t Erik och SRF ger det en total missad ersättning på cirka 450 miljoner kronor per år.

Befolkningsstatistik: SCB
Skadestatistik: MSB

Antal oanmälda skador, samt uppskattat värde per skada, per kommun

Lista – Kommuner

För mer information kontakta:

Victor Witting, press@insurello.se

Insurello – rätt ersättning till alla

Insurello är en konsumenttjänst som hjälper privatpersoner att få de försäkringsersättningar de har rätt till. Genom smart teknik och kunniga medarbetare kan Insurello hitta försäkringar som konsumenten täcks av och se till att konsumenter får den ersättning du har rätt till efter ett olycksfall. Insurello har sedan starten 2016 hanterat över 150 000 ärenden och hjälpt konsumenter att få ut över 150 MSEK i ersättning.