Opening hours Mon-Fri:
11:00 a.m. - 12:00 p.m. & 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Call us 000 000 00 00

Glömda försäkringen – barn missar miljoner

Cirka 90 procent av alla barn och ungdomar som skadar sig missar att anmäla sin skada till den försäkring som alla omfattas av under sin skolgång, nämligen kommunförsäkringen. Enligt en beräkning som Insurello har gjort handlar det om hundratals miljoner kronor varje år.

Gör testet – se om du har rätt till pengar!

Nästan 1 av 10 barn mellan 0-19 år skadar sig varje år. Av de cirka 180 000 skador som drabbar dessa barn och ungdomar årligen är det hela 90 procent som aldrig anmäls till kommunens försäkring för barn och ungdomar.

Att många föräldrar inte känner till att deras barn täcks av en kommunförsäkring kan förklaras av att föräldrarna själva inte har tecknat försäkringen. En beräkning som konsumenttjänsten Insurello gjort visar att möjliga ersättningar på drygt 450 miljoner kronor årligen missas av svenska föräldrar och barn. Sammantaget visar samma beräkning att det är cirka 4,5 miljarder kronor som fortfarande kan finnas tillgängliga för ännu icke anmälda skador de senaste 10 åren.

Hitta din ersättning idag – gör snabbtestet

Kan jag få ersättning?

Före 2015 hade man endast 3-5 år på sig att anmäla sin skada till försäkringsbolag. Men 2015 genomfördes en lagändring där preskriptionstiden justerades till 10 år. En skada som inträffat efter 2015 kan alltså anmälas upp till 10 år efter skadetillfället. Insurello har även upptäckt att särskilda avtalsskrivningar i vissa kommuner kan ge barn, som skadats innan lagändringen, rätt till ersättning för en olycka som skett 10 eller 12 år tillbaka i tiden. Det krävs dock kännedom om de specifika avtalen och rätt juridisk kompetens för att formulera det rätta kravet.

Prova i dag – få preliminärt besked på några sekunder

Att tänka på för att få den försäkringsersättning din barn har rätt till

  • Ditt barn kan få ersättning för olycksfall om barnet har utsatts för en oförutsedd plötslig händelse som orsakar en personskada som till exempel ett ärr, en fraktur eller en knäskada.
  • Kontakta kommunen och fråga vilken försäkring och vilket försäkringsbolag som kommunen har för barn och ungdomar. Tänk på att försäkringsvillkoren kan skilja mellan olika försäkringsbolag och från ett år till ett annat. 
  • Ditt barn kan ha rätt till ersättning även om olycksfallet ha skett för flera år sedan, alltid minst 6 år, oftast 10 år och ibland även 12 år eller längre.
  • Ditt barn kan ha rätt till ersättning för kvarstående besvär såsom värk, stelhet och ärr.
  • Ditt barn kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar, vilket betyder att ditt barn fortfarande kan ha rätt till ersättning även om du redan fått ersättning från en försäkring.
  • Försäkringsbolaget har en utredningsskyldighet men är inte ditt ombud. Ta hjälp om du känner dig osäker på försäkringsvillkoren och vad du kan ha rätt till.