Till dig som har ett återöppnat ärende

Insurello har lyckats vinna ett överklagande av preskriptionstid! 🙌

Vi kontaktar dig för att du tidigare skapat ett ärende hos oss p.g.a. en gammal skada.

Nu när vi lyckats vinna mot försäkringsbolaget kommer vi att granska om samma argumentation kan funka i även ditt ärende och i så fall göra ett nytt försök.

Innebär detta att jag är garanterad en ersättning?

Vi kommer först granska om undantaget kan användas på just ditt ärende; vi kan behöva ställa dig några kompletterande frågor i detta syfte. Det finns ju såklart sannolikhet att vi bedömer att det inte går i ditt ärende – men då har vi i alla fall kollat det en extra gång!

Om vi däremot går vidare med ditt ärende så vill vi understryka att försäkringsbedömning inte enbart grundar sig på när anmälan är gjord, utan det är många andra faktorer som spelar in. Detta betyder att även om försäkringsbolaget går med på anmälningstiden så kan de ändå ge avslag p.g.a. andra anledningar. 

Kommer det här kosta mig något extra?

Lyckas vi få ut ersättning till dig så tar vi 30% (dock max 30 000 kr) i arvode. Om vårt arbete inte resulterar i någon ersättning så är vår tjänst helt gratis för dig!

Varför har ni inte känt till detta tidigare?

Huvudregeln för en skada som inträffat före år 2015 är att skadeanmälan ska ha skett inom 3 år. För Insurello är dock gränser till för att testas – och efter att ha provat andra vägar har vi nu lyckats öka chanserna för privatpersoner att få ersättning även för väldigt gamla skador. 

Varför får jag detta nu; får ni ha kvar mina personuppgifter?

Enligt vår integritetspolicy sparar vi dina kontaktuppgifter i 10 år från skadedagen bl.a. i syfte att få ut ersättning för den anmälda skadan. Du kan hitta vår fullständiga integritetspolicy genom att klicka på Dataskydd