Hästsportolycksfallen vanligaste idrottsskadan bland tjejer

Ridsport är idag den näst största ungdomsidrotten i Sverige och ungefär en halv miljon svenskar ägnar sig åt ridning. Bland flickor/kvinnor är hästsportolycksfallen den vanligaste idrottsskadan och utgör 24 procent av alla sportrelaterade skador. Det mest riskfyllda momentet där flest personer skadar sig äger rum under själva ridningen. Skador vid skötsel av hästen i stallen (främst i boxen) samt på väg till och från hagen rapporteras även. Varje år skadar sig omkring 15.000 personer i samband med ridning och cirka 6.000 barn och ungdomar skadas så allvarligt att de behöver uppsöka akutmottagning.

Dessa tre olyckor bör du bland annat söka ersättning för:

  • Frakturer. Som t.ex. brutna armar och ben, vilket kan leda till ersättning för medicinsk invaliditet ungefär 1-2 år efter olyckan. Här kan du läsa om medicinsk invaliditet.
  • Sårskador. Personen har rätt att söka till ersättning för ärr, ungefär 1 år efter olyckan, alltså när skadan läkt ordentligt. Här kan du läsa om ärr.
  • Tandskada. Har rätt att söka ersättningen för skadad eller utslagen tand.

Insurello estimerar att 75% av alla skador inte anmäls p.g.a att det är en krånglig och utdragen process med låg transparens och mycket pappersarbete. När man som skadad väl anmäler för ersättning för kvarstående besvär (som en lite stelare handled efter fraktur, eller ärr efter sårskada) så missar man ofta rätt till ersättning från försäkringar/instanser som man inte känner till.

Här kommer Insurello in; vi minimerar din nedlagda tid, undersöker alla möjligheter till ersättning och ser till att du får rätt kompensation för din skada!

Källa: socialstyrelsen, trygghansa