Opening hours Mon-Fri:
11:00 a.m. - 12:00 p.m. & 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Call us 000 000 00 00
FÖRSÄKRINGSSKOLAN

Insurello hjälper dig att förstå försäkringsbranschen!

Lär dig allt om olika typer av försäkringar, deras villkor, typer av olyckor och skador som leder till ersättning och mycket mer. "Försäkringska" på ett förståeligt sätt, helt enkelt.
Ersättningar Ersättningar
Dubbelförsäkrad - dumt eller smart?
Människor i Sverige är betydligt bättre försäkrade än vad de vet om. Det är en av anledningarna till att väldigt många missar sin rätt till ersättning. Tonåringar är i regel de bäst för...
Ersättning efter rån
Den som varit utsatt för ett rån har sällan tid att tänka på sin rätt till ersättning. Kanske är man skärrad av händelsen eller tycker att värdet av det bestulna inte motiverar ytterlig...
Orsaker till att du inte fick ersättning
Tyvärr så ger inte alla ärenden rätt till ersättning. Här beskriver vi några anledningar som kan ha gjort så du inte fick några pengar för din skada....
Arbetsskada - Fått en skada på jobbet?
Många skadas på eller på väg till jobbet, men missar sin rätt till ersättning....
Ärr - Olika typer av ersättning för ärr
Många besväras av vanprydande ärr och missar möjligheten att få ersättning för det....
Medicinsk invaliditet - Vid olycksfall
Pengar för medicinsk invaliditet betalas om ett olycksfall eller en sjukdom leder till permanenta besvär....
Ekonomisk invaliditet - Vid olycksfall
Många drabbas av ekonomisk invaliditet, eller förlorad arbetsförmåga men missar möjligheten att få ersättning för det....
Olycksfall - Vad klassas som olycksfall?
Många missar hur olycksfallsförsäkringar fungerar, vi hjälper dig reda ut detta....
Skadetyper - Vad kan ge ersättning?
Här listar vi de vanligaste skadorna som leder till ersättning....
Försäkringar Försäkringar
Dubbelförsäkrad - dumt eller smart?
Människor i Sverige är betydligt bättre försäkrade än vad de vet om. Det är en av anledningarna till att väldigt många missar sin rätt till ersättning. Tonåringar är i regel de bäst för...
Arbetsskador och kollektivavtalade försäkringar
Om du drabbas av en arbetsskada kan den omfattas av en kollektivavtalsförhandlad försäkring som hanteras av AFA Försäkring. Kollektivavtalade försäkringar ger extra skydd och ekonomisk trygghet...
Bruten näsa - Vad innebär en näsfraktur?
Mer information om vad som händer när man bryter näsan och vad man kan få ersättning för....
Sveda och värk - Ersättning för lidande
Vad innebär egentligen sveda och värk? Vi går igenom begreppet och hur ersättningen fungerar....
Ärr - Efter sjukdom eller operation
Det är inte bara ärr från olyckor som kan ge rätt till ersättning. Vi går igenom andra fall där du kan få pengar för ett vanprydande ärr....
Bruten tå - En typ av framfotsfraktur
Om du har kvarstående besvär från en bruten tå kan du ha rätt till ersättning....
Anmäla skada - Vi underlättar processen
Många är osäkra på vilka försäkringar som täcker och missar ersättning för det....
Försäkringsersättning Försäkringsersättning
Skidolyckor - Kan ge allvarliga skador
Tyvärr så förekommer en hel del olyckor i samband med skidåkning. Här får du mer information om vanliga skador och vad som kan ge ersättning....
Rotatorcuffruptur - Symptom och orsaker
Information om vad en rotatorcuffruptur innebär och de vanligaste anledningarna till skadan....
Fotledsfraktur - Orsaker och läkningstid
Många missar att söka ersättning för eventuella besvär de fått efter en fotledsfraktur....
Brutet Revben - Hur du får ersättning
Många missar att söka ersättning för eventuella besvär de fått efter en revbensfraktur....
Knäskador - Har du fått ett skadat knä?
Knäskador är en vanlig skada inom idrott, men många missar att få ut sin potentiella ersättning....
Korsbandsskada - En vanlig idrottskada
Många lider av korsbandsskador och missar ersättning för det....
Olycksfall Olycksfall
Femurfraktur - Lårben- och höftfraktur
Vi förklarar orsaker, behandling och hur du kan få ersättning för en femurfraktur....
Tibiakondylfraktur - En fraktur i knät
Mer ingående information om denna typ av underbensfraktur....
Ledbandsskada - Ofta i knä- eller fotled
Mer information om vad en ledbandsskada innebär, rehabilitering och hur du kan ha rätt till ersättning....
Humerusfraktur - En fraktur i överarmen
Många råkar ut för en humerusfraktur men missar möjligheten att få försäkringsersättning för det....
Övrigt Övrigt
Ersättning vid Diagnos
För den som mottagit ett diagnosbesked, kan processen och upplevelsen ha sett väldigt olika ut. För vissa kommer det oväntat och för andra kan det vara en lättnad. Oavsett hur situationen har up...
Kostnadsersättning - Minska utgifterna
Vi förklarar vad kostnadsersättning innebär och vilka utgifter du kan få återbetalda via din försäkring....
Olycksfallsförsäkring - Vad täcker den?
Många är osäkra på vad deras olycksfallsförsäkring täcker och hur de har rätt till ersättning....
Nyckelbensfraktur - Brutet nyckelben
Vi går igenom vanliga orsaker till att man bryter nyckelbenet samt behandling av frakturen....
Hälseneruptur - Hur gick min hälsena av?
Detta är de vanligaste orsakerna till att du råkar ut för en hälseneruptur....
Axelskada - Olika typer av axelskador
Några exempel på axelskador som kan ge rätt till ersättning....
Skador Skador
Barnförsäkring - Hur man får ersättning
Vi går igenom fördelarna med att ha en bra barnförsäkring och vad ni kan få ersättning för....
Halkolycka - Ersättning från fallskada
En av det vanligaste olycksfallen, speciellt under vintertid....
Brutet finger - Vanligt inom bollsport
Ett brutet finger kan ge bestående besvär, som i sin tur kan ge dig rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag....
Radiusfraktur - En bruten handled
Vi förklarar mer om denna vanliga skada hos äldre personer och unga idrottare. ...
Arbetsskadeförsäkring - Vilken har jag?
Det kan vara rörigt gällande sin arbetsskadeförsäkring. Vi hjälper dig reda ut vad som gäller....
Hur Insurello hjälper dig få ersättning
Många missar att söka försäkringsersättning, Insurello hjälper dig med hela ärendet så du får rätt ersättning....
Idrottsskador - Vad är vanligast?
Vi går igenom vanliga skador som förknippas med idrott och fysisk aktivitet....
Meniskskada - Symptom vid skadad menisk
Många besväras av meniskskador och missar försäkringsersättning för det....
Axelluxation - När axeln hoppat ur led
Många besväras av axelluxation samt missar möjligheten att få försäkringsersättning för det....